Bine ați venit pe site-ul comunei Berzunți!

 

Localitatea a fost atestată documentar prin actul de danie a Domnitorului Alexandru cel Bun, emis la data de 29 iunie 1400.

 

Comuna Berzunţi este aşezată în partea central-vestică a judeţului Bacău, pe valea pârâului cu acelaşi nume Berzunţi, afluent pe partea dreaptă a râului Tazlău.
Localitatea se află la o depărtare de 39 km. față de oraşul reşedinţă de judeţ, municipiul Bacău, la 28 km. față de municipiul Oneşti, la 22 km. faţă de oraşul Moineşti, localităţi care au legătură directă cu localitatea şi care polarizează majoritatea forţei de muncă active din comună.
Localitatea se compune din satele: Berzunţi (sat reşedinţă), Dragomir şi Buda, având în total o suprafaţă de 5673 ha. şi un număr de peste 5423 locuitori.
La nord, comuna se învecinează cu localitatea Poduri (satele Cernu şi Bucşeşti), comuna Bereşti-Tazlău (Turluianu), comuna Sănduleni (satul Verşeşti-Coton), la est cu localităţile Livezi (satele Prăjoaia şi Scăriga), la sud cu localităţile Livezi (sat Poiana) şi Bârsăneşti (satul Albele), iar la vest cu localităţile Dofteana (satul Larga), Dărmăneşti (Plopu).

06-02-2018

Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual de Tehnician asistență socială

 

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probelor

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,75

RESPINS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,95

ADMIS

 

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

 

 

 

06-02-2018

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician asistență socială

 

Având în vedere contestaţia înregistrată la Primăria Comunei Berzunți cu nr. 570/05.02.2018 şi în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Dispoziția nr. 5/15.01.2018, comunică următorul rezultat:

 

Nr. crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj interviu

- comisia de concurs

Rezultatul

soluţionării contestaţiei

1

TIFAN MIRELA

7,00

Se respinge contestaţia

 

Analizănd întrebările şi răspunsurile, dnei Tifan Mirela conform planului de interviu și a punctajului acordat cu respectarea criteriilor de evaluare de către comisia de examinare răspunsurile au fost evaluate si notate corespunzator, aceasta fiind admisa.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei rămâne neschimbat.

Potrivit a art. 34 alin. (1), lit. (b) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, contestația se respinge.

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

02-02-2018

Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probelor

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,75

RESPINS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,95

ADMIS

 

Afişat astăzi 02.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

 

 

 

 

 

 

02-02-2018

Centralizator privind rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 30.01.2018

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probei

interviu

 

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

7,00

ADMIS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistenţă  Socială Comunitară

Tehnician asistenţă socială

8,20

ADMIS

 

Afişat astăzi, 02.02.2018, ora 13:30, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

 

 

 

30-01-2018

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 30.01.2018

 

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probei

scrise

 

ADMIS/

RESPINS

 

1.

SCURTU CECILIA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

4,05

RESPINS

2

TIFAN MIRELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

8,50

ADMIS

3

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,70

ADMIS

4

TIFAN PETRONELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

1,00

RESPINS

 

Afişat astăzi, 30.01.2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

Contestaţiile se pot formula  in  termen de 24 de ore de la afişare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 02.02.2018, ora 1100  pentru sustinerea probei interviu

 

 

 

25-01-2018

SELECTIE DOSARE CONCURS 30.01.2018

 

Centralizator

privind rezultatul Selecției dosarelor

 

la concursul organizat in  data de  30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant de  Tehnician asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Berzunţi

 

Nr. crt

Numele si prenumele candidatului

Functia/compartimentul pentru care candideaza

Rezultetul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

TIFAN MIRELA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

2

SCURTU CECILIA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

3

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

4

TIFAN PETRONELA

Tehnician asistență socială  - Compartiment Asistență Socială Comunitară

ADMIS

-

 

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 30.01.2018, la sediul Primariei Berzunti

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform art. 31 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

08-01-2018

Anunt concurs

ANUNT

Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează concurs în data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, personal contractual de :

- tehnician asistenţă socială - perioada determinata - Compartiment Asistenţă Socială Comunitara;

Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 09.01.2018 - 22.01.2018, ora 1500 şi cuprind documente prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366000. Persoană de contact : viceprimarul comunei sau secretarul comunei.

 

 

15-12-2017

Anunt concurs

21-06-2017

Anunt si invitatie de participare sedinta P.U.G.

Comuna Berzunti, judetul Bacau anunta publicul interesat ca acesta va organiza o SEDINTA DE CONSULTARE publica necesara la etapa II - elaborarea Studiilor de fundamentare pentru proiectul de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei Berzunti, judetul Bacau, programata a se desfasura in data de 13.07.2017, ora 11:00 la sediul Primariei Comunei Berzunti, judetul Bacau.

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Berzunți, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

 


Cu stimă, Tifan Ștefan Declarații interese Declarații avere CV