Bine ați venit pe site-ul comunei Berzunți!

 

Localitatea a fost atestată documentar prin actul de danie a Domnitorului Alexandru cel Bun, emis la data de 29 iunie 1400.

 

Comuna Berzunţi este aşezată în partea central-vestică a judeţului Bacău, pe valea pârâului cu acelaşi nume Berzunţi, afluent pe partea dreaptă a râului Tazlău.
Localitatea se află la o depărtare de 39 km. față de oraşul reşedinţă de judeţ, municipiul Bacău, la 28 km. față de municipiul Oneşti, la 22 km. faţă de oraşul Moineşti, localităţi care au legătură directă cu localitatea şi care polarizează majoritatea forţei de muncă active din comună.
Localitatea se compune din satele: Berzunţi (sat reşedinţă), Dragomir şi Buda, având în total o suprafaţă de 5673 ha. şi un număr de peste 5423 locuitori.
La nord, comuna se învecinează cu localitatea Poduri (satele Cernu şi Bucşeşti), comuna Bereşti-Tazlău (Turluianu), comuna Sănduleni (satul Verşeşti-Coton), la est cu localităţile Livezi (satele Prăjoaia şi Scăriga), la sud cu localităţile Livezi (sat Poiana) şi Bârsăneşti (satul Albele), iar la vest cu localităţile Dofteana (satul Larga), Dărmăneşti (Plopu).

19-04-2018

Anunţ Mediu, proiect "Construire Aşezământ cultural"

Comuna Berzunţi, titular al proiectului "Construire aşezământ cultural" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna /sat Berzunţi, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 08:00 - 16:30 şi vineri, între orele 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018

05-04-2018

Anunt Mediu

Comuna Berzunti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Construire aşezământ cultural ", propus a fi amplasat în comuna/sat Berzunţi, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul Primăriei Comunei Berzunţi, din comuna Berzunţi, judeţul Bacău, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20-02-2018

PROCES – VERBAL privind selecţia dosarelor pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018

 

Astăzi 19.02.2018, s-a procedat la selecţia dosarelor depuse pentru susţinerea concursului de recrutare din data de 26.02.2018 - proba scrisă şi  28.02.2018 - interviul, pentru ocuparea unei funcţii  publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Venituri.

            Comisia constată că au depus dosare 2 candidaţi, după cum urmează:

 

-          Nechita Constantin, cu dosarul de concurs nr. 631 din 07.02.2018

-          Scurtu Cecilia, cu dosarul de consurs nr. 696 din 12.02.2018

În urma analizării dosarelor, comisia a constatat că acestea conţin toate documentele solicitate conform prevederilor legale.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

 

Nechita Constantin

Admis

-

2.

 

Scurtu Cecilia

Admis

-

 

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal într-un singur exemplar.

 

 

 

06-02-2018

Centralizator privind rezultatul final la concursul organizat in data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post contractual de Tehnician asistență socială

 

 

Nr.

Crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Denumire

compartiment

 

Funcţia

contractuală

 

Rezultatul probelor

ADMIS/

RESPINS

 

1.

TIFAN MIRELA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,75

RESPINS

2.

CHIRIAC - MÎNZATU GEORGIANA

Asistență  Socială Comunitară

Tehnician asistență socială

7,95

ADMIS

 

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

 

 

 

06-02-2018

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician asistență socială

 

Având în vedere contestaţia înregistrată la Primăria Comunei Berzunți cu nr. 570/05.02.2018 şi în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Dispoziția nr. 5/15.01.2018, comunică următorul rezultat:

 

Nr. crt.

Numele şi

prenumele candidatului

Punctaj interviu

- comisia de concurs

Rezultatul

soluţionării contestaţiei

1

TIFAN MIRELA

7,00

Se respinge contestaţia

 

Analizănd întrebările şi răspunsurile, dnei Tifan Mirela conform planului de interviu și a punctajului acordat cu respectarea criteriilor de evaluare de către comisia de examinare răspunsurile au fost evaluate si notate corespunzator, aceasta fiind admisa.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei rămâne neschimbat.

Potrivit a art. 34 alin. (1), lit. (b) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, contestația se respinge.

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.

 

 

 

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Berzunți, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

 


Cu stimă, Tifan Ștefan Declarații interese Declarații avere CV